Zilahi Református Egyházmegye

Bősháza

Bősháza

Szilágycsehtől északra, a Szilágycseh-Nagybánya műút első bal oldali elágazásánál terül el Bősháza. Árpád-kori település. Petri Mór szerint Bős nevű magyar alapította ; a nép a Benedek-rendiek bőséggel teli kamrájának nevezi.

Az első írásos levelek a Kusalyi Jakcsik birtokaként tartják számon 1423-ban, amikor a Kusalyi Jakcs György másik fiát, Jánost, ennek nejét meg fiait iktatják. 1450-ben Kusalyi György és testvére, László részjósága.

Petri Mór a 17. századra teszi a református egyház első írásos említését. A lakosság reformálása jóval korábban megtörténhetett.

1470 körül a falunak fatemploma volt. A 17. században Benedekfalvával és Horváttal tartott egy papot. Jelenlegi temploma 164 m2 és 1913-ban épült. Két harangja van. A nagyharang 65x50 cm. „Bősházai református hívek adománya 1926-ból.”, a kisharang 39x33 cm.

Papjai 1690-től ismeretesek. Ekkor papja K.Debreceni György, aki után néhány évtizedig nincsenek adatok.


1732 - 1769 között Bessenyei Bálint a falu lelkésze

1770 - 1780 Bessenyei Sámuel

1780 - 1792 Szokollyai Ádám

1792 - 1794 Pávai József

1795 - 1799 Olasz István

1799 - 1801 Kibédi János

1801 - 1808 Z. Kele János

1808 - 1812 Olasz István

1812 - 1813 Kőrösfői Dániel

1813 - 1819 Püspöki Zsigmond

1819 - 1826 Kele János

1826 - 1828 Püspöki Zsigmond

1828 - 1831 Cseh Mózes

1831 - 1833 Balázsy János

1833 - 1847 Dobai József

1847 - 1875 Barabás György

1877 - 1882 Juhász Mihály

1885 - 1893 Ignácz Márton

1894 - 1898 Vajda Mihály

1900 - 1916 Pócsik János

1916 - 1956 Benkő Gyula

1957 - 1963 Keményfi Gyula

1963 - 1964 Soós András

1964 – 1977 Szilágyi Sándor

1978 – 1988 Pályi Kiss Zsigmond

1992 – 1995 Balogh András

1995 – 1996 Püsök Sándor Csaba

1996 – 1997 Püsök József Attila

1997 – 2000 Püsök Sándor Csaba

2001 -         Vargha Levente Ferenc


 

Benedekfalva

 

Szilágy és Máramaros megye találkozásánál, a Szilágyság peremén, a Cikói szoros déli bejáratától 1 km-re, a Szamos bal partján helyezkedik el Benedekfalva. Összekötő utak kereszteződésénél terül el. A falu központjában találkozik a Szilágycseh-Zsibó út a Nagybánya felé vezető úttal.

A település nevét a benedek-rendiekkel hozták kapcsolatba, ha a benedek-rend Kőd határi konventje itt állt.- jegyzi meg Petri Mór. Ha a Benedekfalvával szembeni erdőben levő romok nem a benedek-rendiek konventjei, akkor marad a személynév eredet. Első írásos emlék 1475-ből van róla, mely kistelepülésként említi.

A jelenlegi templom 1909-ben épült országos közadakozásból. Az 1970-es árvíz a templomot nagyon megrongálta. 120 m2. Egy harangja van: „Benedekfalvai református egyház Horig Frigyes által Aradon 1911.” felirattal.

Lélekszáma :

Papjai ugyanazok voltak mint a Bősházai Református Egyházközségé:


1732 - 1769 között Bessenyei Bálint a falu lelkésze

1770 - 1780 Bessenyei Sámuel

1780 - 1792 Szokollyai Ádám

1792 - 1794 Pávai József

1795 - 1799 Olasz István

1799 - 1801 Kibédi János

1801 - 1808 Z. Kele János

1808 - 1812 Olasz István

1812 - 1813 Kőrösfői Dániel

1813 - 1819 Püspöki Zsigmond

1819 - 1826 Kele János

1826 - 1828 Püspöki Zsigmond

1828 - 1831 Cseh Mózes

1831 - 1833 Balázsy János

1833 - 1847 Dobai József

 

 

 

1847 - 1875 Barabás György

1877 - 1882 Juhász Mihály

1885 - 1893 Ignácz Márton

1894 - 1898 Vajda Mihály

1900 - 1916 Pócsik János

1916 - 1956 Benkő Gyula

1957 - 1963 Keményfi Gyula

1963 - 1964 Soós András

1964 – 1977 Szilágyi Sándor

1978 – 1988 Pályi Kiss Zsigmond

1992 – 1995 Balogh András

1995 – 1996 Püsök Sándor Csaba

1996 – 1997 Püsök József Attila

1997 – 2000 Püsök Sándor Csaba

 

2001 -         Vargha Levente Ferenc

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill