Zilahi Református Egyházmegye

Désháza

DÉSHÁZA

 

            1. Désháza a Zilahot Szilágycsehvel összekötő 108D számú megyei úttól jobbra fekszik, mintegy 4 km-re Szilágyszegtől, a községközponttól. Jellegzetes tövisháti falu a Szilágy patak mentén, dombok körülölelte védett katlanban.

            2. A hagyomány szerint a Dés nemzettség téli szálláshelye volt, nevét is valószínűleg innen kapta. Neve először 1343-ban jelenik meg Désháza formában, majd 1414-ben Deshaya és 1461-ben Dezhaza. 1343-ban a Leleszi Konvent a részjószág negyedrészét Deés fiainak adta, majd Zsigmond király – mint lakatlan birtokot – 1414-ben a kusalyi Jakcsoknak.

            3. A színtiszta magyar lakosságú falu a reformáció előtt római katholikus lehetett, erről azonban semmi írásos feljegyzés nincs, valószínűleg Menyőnek vagy Szilágyszegnek lehetett filiája. Az 1680-as években, mint református közösség, már Szilágyszeg leányegyháza. Egyes források szerint az 1820-as években önállósodott az egyházközség Szilágyszegtől. Templomát 1841-ben kezdtéik építeni, és 1857-ben fejezték be, 1858-ban szentelték fel. A templom karzatára felvannak írva a következő családok nevei: Petkes, Nagy, Fazakas, Debreceni, Máté, Németi, Sándor, Hunyadi. Ezekleszármazottai ma is élnek a faluban. A karzatonlevőfeliratalattotttalálható “összesen 62o lélek

            4. A templom tengelye kelet-nyugat irányú, a falu közepén található, 30 m-es tornya a nyugati homlokzat előtt áll. Belső méretei: 10x25 m, 500 ülőhellyel. A 400 kg-os (90 cm) nagyharang Nagyszebenben készült, felirata: „Isten dicsőségére öntetett a désházai ref. egyház híveinek áldozatkészségéből az Úrnak 1926. esztendejében.” A 62 cm-es kisharang felirata: „A names Déshazai reformata Szent Ekklesia öntette Anno 1777.

            5. A gyülekezet lélekszáma 2016 végén 1090.

            6. A lelkészek névsora: Szabó Lajos (1856-77), Domján Sándor (1878-?), Kecskeméti Kálmán (?), Molnár Gyula (1924), Köpeczy Károly (1924-44), Hervol János (1945-83), Fülőp János (1984-93), Uszkai Zoltán (1994-2016)

 

            Juhosi Imre (1656), Tokai János (1757), Barta Ferenc lévita (1797-?) is szolgált az egyházközségben.

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill