Zilahi Református Egyházmegye

Doba

Doba (Nagydoba-Kisdoba)

A két település jellegzetessége, hogy mindig egy lelkipásztora volt. Az évszázadok folyamán történtek próbálkozások a kisdobai egyház részéról, hogy külön lelkipásztoruk legyen, de ezt a különböző zsinatok soha nem hagyták jóvá. A két templom egymástól légvonalban kb.600 m fekszik.

Nagydoba

A település Zilahtól északra 18 km-re, a Szilágy patak bal partján helyezkedik el.

Első említése  Váradi Registrumban lelhető fel „sacerdos de villa Duba” (1220), aztán „poss. Daba (1334), Doba (1363), Eghazasdoba (1417), Nagy-Doba (1439.1444) alakban. Lakói valószínűleg a Szentkirály-i apátság menekült jobbágyai lehettek, akik között 1225-ben szentkirályi Pál szerzetes szolgált.

A kis harang valószínűleg a XV. századból származik, kb. 100 kg. öntvényből készült, gót betűs felirata a négy evangélista nevét tartalmazza és egy olvashatatlan évszámot: „ Sculpsit Matheus, Marcus, Lucas, Johannes – anno 1?12” (valószínű 1512)

A nagyharang súlya 200kg. és a következő felírattal: „Vivos Vocos / Mortus Plango / Fulgura Frango – Isten dicsőségére öntötte a Nagydobai Ref. Anyaszentegyház a saját költségén az Urnak 1936-ik esztendejében. Öntötte Klein Oszkár Cugir-on”

Nagydoba jelenlegi temploma 1869 május 31-től 1976 október 21-ig épült, Botka Károly lp. idejében.  A templom K-ny-i tengelyű, a torony 23 m magas, alapterülete 10x13, 150 ülőhely.

Jellegzetessége, egyhajós, újbarokk stílusú, a szószék kehely alakú, a fölötte lévő korona ébenfából mívesen faragott virágmintázatú, pelikán található a tetején.

Orgonáját Szalay Gyula építette 1900-ban, 5 regiszteres.

Lélekszáma 179.

 

Kisdoba

A település Zilahtól északra 18 km-re, a Szilágy patak bal partján helyezkedik el. A település létrejövetele annak köszönhető, „hogy a Nagy-Doba-i birtokos, Dobai Farkas rosszul bánt jobbágyaival és ezek inkább átköltöztek a szomszédos Benkő birtokra”.  A két falu különválása a XV. század elejére megtörténik, mert „1413 áprils 12-én a Szolnokvármegye-i Kis-Doba birtokába iktatják be Kisdobai István Mihály fiát, Kisdobai Pál Lukács fiát, Kisdobai Demetert. 

A szétválás után még sokáig közösen használták a nagydobai templomot.

A jelenlegi templom előtt volt egy fatemplom, haranglábbal, amit 1803-ban bontottak le. Az új templom 1821- re felépül , a mennyezeti felírás szerint: „ Isten dicsőségére építette a kisdobai ev. reform. sz. ecclesia a maga költségén szept. 20-án 1830.)

 A tornyot 1936-ban építették, magassága 26 m. Alapterülete 8x20 m, 250 ülőhellyel.

A kisharang 100 kg. bronzöntvény, felirata: „Régi harangjából öntette a Kisdobai Ref. Egyház 1930. Öntötte Klein K. Oszkár Kudsiron”.

Nagyharang 200 kg. Felirata „Isten dicsőségére önkéntes adakozásból öntötte a Kisdobai Ref. Egyház 1931. Öntötte Klein K. Oszkár Kudsiron”.

Az orgonát 1868-ban Jónás István orgonaépítő mester készítette.

Lélekszáma 295.

Lelkészei:

 

Szathmári István 1607 körül,  Pál Pál 1621, Apáczai István 1630, Nagylaki Bernát 1643, Szepsi N. András 1645-?, Csehi D. Mihály 1674, Deáki János 1675-?, Dobrai István ?, Árvai András 1702, Deső Mihály 1713-?, Budai András 1719-1721, Mezei H. István 1727, Szilágyi György 1752-1784, Csulak József káplán (1774), Mezei István ?, Szilágyi János ?, id. Zaj Sámuel 1784-1790, Vántza Mihály 1790-1792, Zajj György 1792-1804, Virág Ádám 1804-1805, Faragó István 1805-1815, Keresztes János 1815-1826, Osváth Sándor 1826-1834, Urházi György 1834-1865, Botka Károly 1865-1914, Végh Árpád 1915-1916, Bogdán János 1916-1925, Székely Sándor 1925-1925, Miszti Mihály 1926-1931, Kádár Imre 1931-1936, G. Kovács István 1936-1952, Oláh M. Tibor 1952-1958, Varga Pál 1959-1972, Püsök Sándor 1972-1997, Nagy Mihály 1999-.

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill