Zilahi Református Egyházmegye

Egrespatak

Egrespatak

 

Egrespatak (Aghireș) a megyeszékhely Zilahtól északkeleti irányban 6 kilométerre, a községközpont Magyarkeceltől délnyugati irányban 6 km távolságra fekvő, vegyes lakosságú település.

Az oklevelek 1361-ben említették először Egrespataka birtokot. Az oklevelekben később még két helység is feltűnik Magyar Egrespatak és Oláh Egrespatak. Nevét onnan kapta, hogy valamikor nagy égerfa erdők övezték a helységet.

Az egyház a reformáció után keletkezhetett, mert papjáról szó van már az 1599.június 3-án a szilágycsehi közzsinaton. 1614-ben a régi templom fundamentumára, új templomot építenek a helybéliek, melyben gróf Teleki Mária címere látható.A templom ajtaja gót stílusú, kövei között egy kőből való szentségtartót találtak.

A ma is használatban lévő templomot 1901-ben építették Lőfi Pál lelkipásztor szolgálati idejében, a templomban beépített latin nyelvű kőtáblák találhatók, azok a reformáció előtti időkből származhatnak.A Floriáncsics Pál építőmester vezetésével emelt épület főbejárata feletti kőtáblának a felirata: Hoc opus fierifecitad honorem dei sig pre ? ne acceseris addeum duplici cordene nefu ? pris hipori taincos pregu homini secc ? ca ? i. A kérdőjelek helyén elkopottak, olvashatatlanok a betűk. A szószék alatt úgyszintén latin betűs kőtábla van, annak szövege nem betűzhető ki teljesen. A mennyezete díszitetlen kazettás. A templom belső terét a natúr, lakozott deszka szín határozza meg. Szószéke téglából készült, fehér vakolat borítja. Két karzatos kicsi templomában ifjúsági és gyerekkarzat van. A gyerekkarzaton orgona.

1905-ban Kerekgyártó István debreceni orgonakészítő mester készíti az 5 oktávos 8 regiszteres orgonát. A karzat hátsó falán egy kerek világítóablak van beépítve, a templomnak portikusa nincs. A templom szószéke felőli oldalon egy, a szembefekvő oldalon három ablak van és egy ajtó. A templom második bejárata a torony alatt található. A templom K-ny-i tengelyű, a nyugati homlokzat előtti torony 19 m magas, templomhajója 12 méter hosszú, 6 méter széles és 6 méter magas, 150 ülőhellyel. A toronyban két harang áll.  1796-ban gr. Nemes Mária, gr. Teleki Kata és Henter István öntették saját költségükön. Egyik harangját 1848-49-ben a forradalom szent ügyéért ajánlották fel. 1869-ben harangot öntettek. 1986-ban újabb harangot öntet az egyház, mert a régi megrepedt, ez a használhatatlan harang emlékharangként áll a templom mellett. A torony szélvitorlája 1927-ben készült.

A templom melletti parókia 1914-ben épült. A régi parókia 1850-ben leégett, vele pusztult az egyházi levéltár. A parókia mellett található a gyülekezeti ház, amelynek építése 2016-ban fejeződött be.Egy nagyobb teremből és felszerelt konyhából áll, amelyet igénybe vehet bármely család, bármilyen örömteljes (keresztelő, esküvő) vagy szomorú alkalmakra (temetési tor).A kisebb terem otthont ad azoknak a gyülekezeti rendezvényeknek, amelyekre nem alkalmas a templom (bibliaórák, vallásórák, presbiteri és nőszövetségi találkozók).

A ma 370 lelket számláló gyülekezetben fontosnak tartjuk a Krisztussal való személyes kapcsolatot, mert hisszük, hogy az a nép, amely nem ismeri Istenét elvész.

Lelkipásztorai: Békési János (1599), Zilahi János (1655), Nábrádi Gergely (?), Károlyi István (1669), Szentmiklósi János (1673), Marosi István (1696), Berzi János (1696), Dési Gyöngyösi Mihály (1702), Jenei György (1703), Krasznai Bertalan (1717), Zilahi András (1726), Decsi Sámuel (?), Losonczi Gergely (1643-1655), Szilágyi István (1737), Szilágyi János (?), Borosnyai András (?), Veszprémi Ferenc István (1764), Orbán János (1767-1780), Kósa Mihály (1780), Petri Márton (1797-1802), Id. Tancsi Nagy Sándor (1813-1827), Csoma József (1827-1855), Dombi Sámuel (1855), Sveinicz Meszesi László (1860-1871), Dobai József (1871-1875), Lőfi Pál (1896-1906, sírja a templomkertben van), Id. Kádár Imre (1907), Sárkány Lajos (1912), Szép Kálmán (1915-1924), Végh Árpád (1924-1963), Nagy Ernőszórvány lelkész (1963), Fodor László (1964-1978), Vicsai Ferenc beszolgáló lelkész (1978), Fazakas Sándor (1978-1989), Fazakas László helyettes lelkész (1983), Gáll Miklós János (1989-1993), Vicsai Ferenc bsz. (1993), Szász Bálint Róbert (1994-1999), Vicsai Ferenc bsz. (1999-2002), Szilágyiné Kupás Éva (2002-2013), Gombos Vencel (2013-)

 

 

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill