Zilahi Református Egyházmegye

Kusaly

KUSALY

Zilahtól 20 kilométerre északnyugatra fekszik, a Tövisháton.

Első írásos említése 1345-ből való, Kusal néven. Későbbi említések:  Kwsal 1432, Kwssal 1450, Kussal 1505, Kwssaly 1541, Kwssäl 1543, Kwsaly 1549, Kusalj, Kussally, Kusaj 1591. Nevének eredete: valószínüleg  Kősalj. 1570-ben szerzett munkájának utolsó versében (Ptolemeus királynak históriája) Ilosvai Selymes Péter Kusalkőnek írja – a versfőkben IN KVSAL szerepel:

„Szerzé el-benn sován Szilágyországban, /Kusalkőben, az egy havas oldalban, /Egy cellában azaz egy füstös házban, /Elvégezte el-fenn egy som-bokorban.”  

A ma is használt református templom a XV. század elején épült. 1422 október 12-én V. Márton pápa a Kusalyi Jakcsok kérésére megengedte a ferences szerzeteseknek, hogy elfogadják azt a házat, amelyet „aJakcs család tagjai a Szentlélek nevében és tiszteletére Kusaly faluban építettek, az ecclesiával, czinteremmel, toronynyal, haranggal, kolostorral, hálószobával és más helyiségekkel együtt.” A kolostor közelében apáca kolostor is működött, 1501-ben Drágffy Bertalan erdélyi vajda özvegye, Héderváry Dorottya ideköltözik. A kolostor utolsó gvárdiánja 1554-ben Pápai Gergely, 1556 környékén a ferencesek javaikat kimenekítik. A reformációra való tömeges áttérés így 1556 környékére tehető. 1570-ben már Ilosvai Selymes Péter valószínüleg mint református tanító tevékenykedik Kusalyon.

A templom műemlék, későgótikus stílusban épült, tengelye DK-ÉNY-i. Főbejárata szamárhátíves. A délkeleti sarokban, a már elpusztult szentélyhez ragasztott torony 28 méter magas. Belső tere 9,5x14 méter, 170 ülőhellyel. A XVII században a templom boltozat beomlik, jelentősebb felújításra 1796-1798 között kerül sor, a templomot befedték, a beomlott gótikus boltozat helyett kazettás mennyezet készül.  Az úrasztal 1823-ban készült, felirata: „A kusalyi ref. eclának Isten dicsőségére készítette Ns. és Ntes. vitézlő Rátz László 1823 á 10 Nv.” Készítője Mészáros István. A templombútorzat készítésének pontos dátuma ismeretlen, az eredeti mintázatot három festékréteg fedi. A gyülekezet orgonáját 1869-ben vásárolja a szomszédos diósadi egyházközségtől némi pénz és építőanyag fuvarozás fejében. Átépíti szilágycsehi Papp János „órás és orgonakészítő mester”, a regiszterek száma 6-ról 4-re csökken. Jelenleg működésképtelen.  A harangláb 1891-ben épült. A 140 kg súlyú harang felirata: „Isten dicsőségére B. Wesselényi Farkas, T. Balog Pál, T. Rácz Mózes urak és több buzgó adakozók segedelmével öntette a kusalyi ev. ref. eklesia  MDCCCLV. Öntötte Andraschofszky Dániel Kolozsvárt, Somogyi András lelkész, Szilágyi István gondnok.” A harangláb 1891-ben épült.

A gyülekezet lélekszáma jelenleg 165.

 

Lelkészek: Egregyi István 1614, Sibai István 1623, Zsibai P. János 1637-1654, Tyukodi János 1654-1664, Bátsai György 1665, Újlaki János 1671-1678, Radnóti János 1678-1680, Matsoki György 1680, Csapai János 1703-1713, Vásárhelyi György 1713-1714, Bodoki Kelemen 1772-1775, Borbás József 1775-1782, Duló István 1783-1785, Sárkány Mihály 1785-1804, Sárkány Farkas 1804-1810, Somogyi Kálmán 1810-1824, Úrházi György 1825-1831, Dobrai István 1831-1834, Debreczeni Sámuel 1835-1839, Somogyi András 1839-1866, Kelemen József 1867-1872, Szász Ferenc 1873-1911, Jakab Viktor 1912-1921, Sípos Endre 1921-1955, Bernáth Gyula 1956-1958, Péli Sándor 1959-1966, Bölöni András 1966-1974, Asztalos Endre 1974-1981, Berke Sándor 1982-1988, Sípos András 1988-1990, Bölöni András 1990-1992, Fazakas Sándor 1998-1999, Gál Sándor 1999-2000, Varga Levente 2000-2001, Pataki Levente 2001-2004, Sándor András 2005-2007, Lugosi Dániel 2007-

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill