Zilahi Református Egyházmegye

Nagymon

Nagymon

A falu Zilahtól 22 km-re északra a Szilágypataktól nyugatra fekszik. Neve előszőr a Váradi Regesztrumban található 1214-ből. További változatai 1214 Villa Mona, 1326 Mony, 1454 Nagmon, 1459 Nag Mon, 1636 Nagimon. Egyházról Bunyitai Vincze közölt adatot miszerint 1367-ben létezett fa kápolnájja, 1383-ban papjának neve András, egyháza a Boldogságos Szűsz Mária tiszteletére szentelt. Református Egyházról a XVII század elejérőlk vannak adatok amikor Nagymon és Nyírmon együtt tartottak prédikátort. Az első református temploma 1640-es évek táján épülhetett. A XVIII. Század közepén új templomot építenek a mennyezet 1775-ben készült el. A templom mellé  haranglábat 1842-ben építettek. A mai templom tervét 1910-ben készítette Szabó Péter, építése 1914-ben kezdődőtt és 1916 április 22-én szentelte fel Ferenci Endre. A templom tengelye K-NY-i a keleti homklozat előtti torony 22 m magas a belső 8x12 méteres, 150 ülőhellyel. Az első világháborúban az egyik harangott elvitték a megmaradt kisebb harang( a N.moni református Eklesia számára öntetett 1774-ben), ez a harang elrepedt. A 300 kg-os harangot a Rascanu Bukarestben készítette:  „A nagymoni reformátusok adományából 1958 húsvétján”, az 50 kg-os (44 cm), XVI század közepi harangot 1957-ben Magyarbaksáról Orgovány család kápolnájából kapták kölcsön a már csak nem elnéptelenedett egyháztól, felírata „Te Deum Laudamus Dominum conf(itemur)”.

 

Lelkészei: Mihályfi András 1629, Zilahi C Márton 1631, Székelyhídi Mihály 1634, Dobozi András 1638, Csomorkányi Márton 1642, Böszörményi Mihály 1647, Mogyorósi Mihály 1649, Jánosi Imre 1652, Szalacsi János 1679, Angyalosi Zsigmond 1759, Vári János 1755, Bátori András 1772-1779, Gál András 1779-1782, Kun István 1782- 1790, B. Jenői Kovács János 1790-1796, Bessenyei Sámuel 1796-1802, Fetés Antal 1802-1814, Surányi Nagy Mihály 1814-1819, Püspöki Zsigmond 1819-1826, Zilahi Kele János 1826-1832, Pataki Áron 1832-1837, Szarvas Bálint 1837-1854, Székely István 1854-1859, Sebess György 1859-1895, Ferenci Endre 1897-1922 a templom építő, Palkó Gyula menyői 1922-1925, Versényi Sándor 1925-1930, Papp Márton menyői 1931-1933, Teleki László adm 1933, Szabó László 1933-1939, Papp Márton 1939-1943, ifj. Donáth László 1943-1945, Szabó László 1948-1967, Tordai Sándor 1962-1973, Bogdán János 1973-1976, Fazakas Sándor 1976-1978, Csóka Dezső 1978-1985, Pályi Kiss Zsigmond bősházi, Ruzsa István beszolgáló vérvölgyi, Bálint István 1999-2004, Szilágyi Zoltán ZRWK – i adm. 2004 – 2005, Módi Attila 2005 – 2006, Szilágyi Zoltán 2006-2013, Nagy Mihály 2013-

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill