Zilahi Református Egyházmegye

Cigányi

Cigányi története

Cigányi a megyeközponttól északra fekszik 5 kilóméterre Zilahtól.Első  írásos említése 1387 Czigánvaya.Czigan, Cigan, Chygan 1409.Cyganvaya, Czigan 1411.Czygany 1648.

Cigányi és Vaja,  a mai Cigányi település területén terült el és valószínű, hogy külön település részeket alkottak.Vaja Szilágygörcsönhöz közel, míg Cigányi Zilahoz közeli részeken feküdt.Neveiket, hogy együtt emlitik a történeti feljegyzések azt jelenti, hogy idővel egyesülhettek.

1411-ben Cigányi település István erdélyi püspök bitrtoka lett, azelőtt a Kusalyi Jakcsi Jánosé volt.Egy XVI. századi jegyzék szerint újra a Jakcsi családhoz tartozó birtoknak említi. Cigányi mint Zilahoz tartozó település  kiváltságokban is részesül , 1494-ben II. Ulászló, 1519-ben II.Lajos mentesíti lakosait a vámok fizetése alól . A Vajai  részt  Basta és Mihály vajda seregei  pusztitották. A török dúlások következtében   elpusztult a falu .  1621-ig a református híveknek anyaegyházuk is  volt . Az 1718-tól  a település újjáépül.A török dúlás után újjáépülő település  lakosságának több mint fele 65 református magyar volt és 45 görög katolikus román . 1890-ben a település lakossága 635, ebből román 502, magyar 123 és 10 más nyelvü.A református hívek száma 80. .  Az 1800-as évek második felében a lélekszámi adatok 37 magyar reformátust említenek. 1890 –ben újra éledni látszik a falu magyarsága,  mert a település 635 lakója közül 123 magyar nemzetiségü ebből 80 fő református . 1894-ban Vaját a 388-as határozattal végleg egyesítík Cigányival A községbe kijáró lelkész az istentiszteleteket a gyülekezeti tagok házainál  tartotta meg hónaponként egy alkalommal.

            Az idők változtak a település lélekszáma s annak megoszlása is változott.  A gyülekezet lélekszámának csökkenése miatt  1891-től,  mint leányegyház a görcsöni  egyházközséghez tartozott. Egyre csökkenő lélekszáma 1955 –től  kijelöli sorsát a szórvány gyülekezetek  között.De nem hagyja magát,  élni akar, szórványsors ide vagy oda, összefogása példaértékű.Az 1998-ban 37 lelket számláló szórványgyülekezet templom építésre készül.Csillag Péter a zilahi egyházmegye szórványban élő reformátusokért felelős  lelkipásztora vezetésével 1998-ban leteszi református templomának alapkövét.2004-ben ünnepi istentisztelettel  átadják az új templomot a kis gyülekezetnek.Tornya 12 méter  magas , harangja 109 kilógrammos és Nagybányán öntötték.

2014-től a   szórványért  felelős lelkipásztor nyugdíjba vonulásával, a gyülekezeti szolgálatokat  Tolnai Miklós  szilágyfőkersztúri egyházközség lelkipásztora vette át,  aki a gyülekezet kérésének megfelelően minden vasárnap tart istentiszteletet a gyülekezetben, melynek lélekszáma 34.

A gyülekezetben szolgáló lelkipásztorok:Versényi Miklós 1890-1920, Dobai Lajos 1920-1924, Wass Lajos 1925-1954, Balogh Magda 1955-1957, Nagy Ernő 19547-1980, Csillag Péter 1980-2014, Tolnai Miklós 2014-  .

 

 

 

 

                                                                                      Tolnai Miklós lelkipásztor.

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill