Zilahi Református Egyházmegye

Szilágycseh

SZILÁGYCSEH

1. A Szamos völgyétől kissé nyugatra, a Szilágy patak partján, a Tövisháton, a Zilah(108D), Zsibó (108D) és Szatmárnémeti(196) felé vezető utak elágazásánál fekszik Szilágycseh, 380 m magasan a tengerszint felett.

2. Oklevelekben először a helység feletti magaslaton épült Cseh vára tűnik fel 1319-ben „castrum Chehy”, illetve „Cheewar” alakban, amikor I. Károly király Elefánti Dezsőnek adományozza. Maga a falu a XV. században jelenik meg az oklevelekben, 1405-ben „Chehy Hungaricalis” néven a Zsigmond király által Balk és Drág fiainak adományozott Kővár és vidéke birtokának adománylevelében. Valószínűleg már a 14. század utolsó negyedétől ennek az uradalomnak a része volt. A XV. század során jelentkezett először a Szilágy(Zilágy) előnév, amely kisebb-nagyobb megszakításokkal végigkíséri a város nevét napjainkig. A „cseh” utónév az itt megtelepedett cseh vagy morva telepesekre utal, egyes kutatások szerin már a XIII. században is szláv nevet viselő királyi szolganépek lakták a vidéket.

3. A város első templomáról nincsenek adataink, valószínű, hogy a mai templom helyén vagy a közvetlen környékén lehetett.

4 A jelenlegi, a város főterének keleti részén levő templom 1519-ben épült, Drágffy János országbíró idejében, egyhajós, torony nélküli templomként. Ebből az időből származik a gótikus bejárati kapu a torony alatt, a sekrestyeajtó kerete, a szentély, két egykori ablakkerete, a szentély bordázatát tartó indítófejek, a bordázat zárókövei levő két címer: a Drágffy családé (körgyűrűs, hold és nyíl, két oldalán egy-egy hatágú csillaggal) és a kusalyi Jakcsoké (egy koronából kinövő mancspár). 1614-ben épült hozzá a mintegy 40 m magas torony Prépostváry Zsigmond és felesége, Széchy Kata bőkezű adományaiból. Jelentősebb felújítások történtek a templomon 1702-ben, 1751-ben. Az 1801. évi felújítás rendjén újólag boltozták a szentély előtti főhajót, ekkori a csehsüveg boltozat, és dél felől oldalhajóval bővítették a templomot. 1905-ben épült a templom északi oldalhajója, s ekkor zárták le végleg a templom alatti kriptát. Így a főhajó 22 m, a kereszthajó 27 m hosszú. 1806-ban épült ez első, 10 regiszteres orgona, amelyet 1906-ban Szalay Gyula 2 regiszterrel bővített, utolsó felújítása 2012-ben volt. Szintén 1806-ból való a tizenkétszög alaprajzú klasszicista szószék. A torony 1869-ben barokkos bádogsisakot kapott az addigi fiatornyos sisak helyett. A XV. századból származik a templom szentélyrészében levő ötüléses főúri stallum, amelynek azonban padkáit és halántékfalait átalakították, de eredetiek az oromzatát és háttámláját díszítő fafaragványok. Két harang van a templom tornyában: az egyik, amelyiket a XV. sz. végén vagy a XVI. sz. elején öntöttek, gótikus nagybetűs felirata: XUS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FACTUS EST, a másikat 1927-ben öntötték Kudzsiron.

5. A gyülekezet lélekszáma 2017. január 1-én 2501 lélek.

 

6. A lelkészek névsora: Kisdobszay Dániel (1581), Bánffyhunyadi Mogyoró Benedek (1595-1598, 1595-1599 között tiszántúli püspök), Csengeri P. János (kb. 7 évig), Csehi Kádas István (?), Szilvási K. István (1625), Szilvási K. Márton ( ? – 1633, az előbbi testvére, 1633-ban hal meg pestisben), Kovásznai Pál (1644-46), Krizbai György (1649), Harsányi Máté (1672-78), Csehi D. Mihály (1678-88), Csehi P. János (1678-94), Bölöni Pál (1707), Keresztesi Ábrahám (1712), Debreceni Dániel (1722), Csernátoni Cseh Sámuel (1725), Kolosvári Péter (?), Zoványi József (1756), Sombori Héner Márton (1760-95), Szatmári Ferenc (k.1791), Ambrus P. Gedeon (k.1795-96), Dombi János (1796-1800), Diószegi Mihály (1800-05), Kállai Nagy József (1806-17), Alszegi Sámuel (k.1817), Sárkány Farkas (1817-27), Verestói Cs. Sándor (1828-37), Kiss János (1837-42), Bod Péter (1842-56), Fábián Dániel (1857-94), Benkő Albert (1894-1905), B. Józsa Gyula (1905-15), Váncza János (1915-37), Bíró Zoltán (beszolg.lp. 1938), Bíró János (1939-1973, esperes 1968-ig), Molnár Kálmán (slp. 1963-66), Papp Benjámin, slp., Posta József, slp., Kanizsay László (1974-1989), Molnár Kálmán (1989-2007, 1995-től esperes), Tóth László (2005-2013), Tóth Lászlóné Molnár Emese Júlia (2008-2013), Szilágyiné Kupás Éva (2013- ), Szilágyi Zoltán (2013- )

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill