Zilahi Református Egyházmegye

Szilágypanit

                                                                  Szilágypanit

      A település az Érek/mai nevén Nagy /patak mentén terül el,észak-dél irányban.Zilahtól  kb . 6 kilóméterre,de ha  a helységtáblákat tekintjük,akkor pár méterre,Kisrécsétől  2 kilóméterre  van.Közigazgatásilag  Bádonnal,Magyargoroszlóval,Diósaddal és Magyarbaksával Haraklány községhez tartozik.Szomszédai,Délen Egrespatak,nyugaton  Kisrécse és Nagyrécse,észak-nyugaton Haraklány,keleten Zilah megyeközpont.A falu hosszan elnyulva,a völgyben,valamint a környező dombokon terül el.

     A falu első irásor emlitése a Váradi Tizedjegyzékben lelhető fel Panyit néven 1383-ból.A falu neve személynévből eredeztethető,mely szerint Panyit fia,Leonard esküvel bizonyitja,hogy a Csizér nevü birtok az ő öröksége.A késóbbi forrásokban a következő alakokban találjuk a falu nevét,-Panith 1451,Panyt 1475,Panyik 1549,Panyith 1570,Szilágy –Panit 1805.

     A szilágypaniti reformátusok 1621-ben alapitottak önálló egyházközséget,amikor a Zilahon tartott parciális zsinat teljesitette kérésüket,és lelkipásztort és tanitót küldött.Első lelkészük Árkosi János volt.A református  vallásra való áttérésben fontos szerepe volt Derecskei Demeter reformátornak,aki Drágffy Gáspár védelme alatt munkálkodhatott a vidéken.Az önállósodás utjára lépő egyházközség iskolát és parókiát épitett,melyek létéről részletes adat nem maradt fenn.A mai templom épitéséről pontos adat nem maradt fenn,csak következtetni lehet,hogy az 1780-as években épült,a Sebes család által adományozott területre,a hivek adományából.A templom mellett fa harangláb volt,mely később leégett.Tornyot csak majdnem egy évszázaddal később,1862-1872 között épitenek a templom nyugati  végébe.A mai templom méretei,hossza 20m,szélessége 10m,belmagassága 6m ,toronymagasság 17m.A templom tájolása kelet-nyugat irányú,két bejárattal,női bejáró a torony alatt az utca felől,férfi bejárat portikussal a déli oldalról..A főút mellett található,arra merőleges.Teljes külső felujitása 1987-ben történt,a teljes belső felujitás,padcsere,karzatbővités,szószékkorona és urasztala csere 1996-ban volt.A szomszédságában van az1980-1982 ben ápült emeletes parókia.A templom orgonája Kolonics munka ,melyet 1894-ben vásárolt a gyülekezet a Hadadi német evangélikus egyháztól vásárolt használt állapotban.A templomban hőlégbefujásos fütés van,van három faragott csillár,a toronyban pedig két harang van,egyik 1800-ból,a másik 1961-ből.Legrégebbi kegytárgya egy aranyozott ezüst  keresztelőpohár 1637-ből.

      A  gyülekezet tulajdonában van a három szintes új iskola,melyben óvoda és általános iskola müködik.Épült magyarországi pályázati támogatásokból 1998-2002 között.A gyülekezet tulajdona a volt felekezeti iskola,21 ha földterület,5 ha temető,7,48 ha erdő.A lelkészi hivatal egy több mint 100 éves magtárból lett  kialakitva .A gyülekezetben az utóbbi 20 évben állandó gyarapodás volt,lélekszáma 775 lélek,az összlakosság 80 százaléka,valamint Haraklány és Bádon szórványgyülekezet 27 lélek. A faluban  élnek még nemzetiségre románok és romák,vallási tekintetben ortodoxok,baptisták és  adventisták,jó egyetértésben.

      A Szilágypanitban szolgált lelkipásztorok névsora, Árkosi János (1621-1671),Zilahi Márton (1671)Vásárhelyi István (1671-1673)Ujfalvi Mihály (1674)Losonczi Gergely 1700,Hunyadi Sámuel (1700-1737)Huszti András (1738-1747)Veres Ferenc 1747,Katona Imre 1781,Diószegi Mihály 1796,Beke Cs. Titus (1797-1828)Szász József (1828-1846)Osváth Imre (1846-1843)Domján Sándor (1874-1878)Szilágyi Mihály (1878-1886)Técsy József (1894-1896) Demjén Ferenc (1896-1902) Tóth Sándor (1903-1904) Bedő Károly (1905-1916)Köpeczi Károly (1916-1925) Máté Elek (1925-1927) Torró Miklós 1927, Palkó Gyula (1928-1944) Kozma Tibor (1944-1947) Biro Zoltán (1947-1976) Bogdán János (1976-1993) Arany Sándor (1993-1994),Szilágyi Zoltán (1994)-hivatalos kinevezéssel 1995-től.

 

 

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill