Zilahi Református Egyházmegye

Szilágysámson

SZILÁGYSÁMSON

            Szilágysámsonárpádkori település, a Szilágyság Tövishát nevű kisebb  tájegységében. A Mázsa patak mellékága mellett, két K-Ny irányú domb közötti völgykatlanban fekszik. Az E81 jelzésű főúttól 7 km.-re.  Ady szavai szerinti ’’hepehupás vén Szilágyban/ Hét szilvafa árnyékában’’.

            Az írott történelem lapjain először 1366-ban jelent meg a neve. Ekkor Nagy Lajos király a kusalyiJakcs mesternek adományozta az örökös nélkül elhunyt Sámsoni Péter birtokát. Neve a Sámson személynévből alakult ki, és az idők folyamán a következő formákban bukkant elő: Samson (1366), Sampson, Sampsond (1430), Sámson (1451), Sámsond (1480), Samsion (1549). Ma (Szilágy)sámson-t írunk/mondunk, amit a helybeliek ’’Sámsom’’-nak ejtenek.

            Templomunk építési ideje ismeretlen. Petri Mór Szilágyság-monográfiája jegyzi fel róla, hogy a XIX. század végén falain a meszelés alól freskók bukkantak elő. Az 1972-1973-as nagy javításkor pedig kiderült, hogy a templom falai  bontott kövekből épültek. Ezek a faragott kövek a kora-gótikus építészet jellegzetességeit hordozzák. Templomunk másik ritkasága, a különleges ácsolatú keményfából készült tetőszerkezet.

            A templom 32 m magas tornya 1837-1841 között épült, az egykori harangláb helyett. Ekkor a templomtestet kitoldták a torony felé, ami jól látszik a tetőszerkezeten. Templomunkban 300 ülőhely található.

 Az egykori harangláb faanyaga hordozza a toronyban ma is a harangokat. Az idők folyamán öt harangja volt templomunknak. Egy 1770-ben, illetve1830-ban készült harangot a szabadságharcba, valamint az első világháborúba vittek el. Jelenleg három harangunk van: a nagyobb (300 kg) 1652-ben, Eperjesen készült. A két kisebb (104, ill 45 kg) Kudzsíron lett öntve 1924-ben. A nagyobb latin nyelvű felirata :’’ Anno Domini MDCLII. In honorem Dei fuditmeGeorgiusWierd in Epperies’’. A közbülsőé: ’’Isten dicsőségére öntették a szilágysámsoni református egyházközség tagjai az Úrnak 1924-dik esztendejében’’. A kissebbiké: ’’Isten dicsőítésére a szilágysámsoni egyházközség tagjainak közadakozásából az Úrnak 1924-dik esztendejében’’. A templomban található szőttesek a szilágyságra  jellemző szedéses módszerrel készültek. Szószékkoronánk az egykori 1700-as évekből való fűrészelt-festett szószékkorona másolata. Csilláraink pedig a temetőkben még fellelhető faragott fejfák motívumait örökítik meg. Kilenc regiszteres orgonánk 2016-ban, Pap Zoltán székelyudvarhelyi mester műhelyében készült, a hívek közadakozásából.

Ezek a történelmi gyökereink, valamint testi kereteink. Ezeket a kereteket szeretnénk naponta megtölteni megváltó Urunk, Jézus Krisztus evangéliumával. Ezt a célt szolgálják a gyermek, ifjúsági, felnőtt és házas alkalmak. Hisszük: mindaz amit felsoroltunk csupán üres csigaház. Az élet ajándéka, attól van, aki maga az élet forrása, az egyetlen fundamentum, a feltámadás és élet. Reményünk: ahol az Élet Ura életet ad, ad kereteket, hajlékot, templomot, testvéri törődést, egymás terhének hordozását.

 

            Jelenlegi tudásunk szerint ők hirdették köztünk az igét: Káli Gáspár, Bajomi Illés, Papi István, Szathmári Mihály (1666 - ?), Kálnai András (1695), Tolcsvai Mihály (1700 körül), Jenei György (1712-1713), Ákosi Sebestyén, Hunyadi István (1735-ig), Berkes István (1737-?), Péli István, Zilahi Veendi Pál (1754- ?), Kassai János (1757- 1788), Diószegi Mihály (1784 – 1800), Veres István (1787 - ?), Dombi János (1800-1809), Jánó Sámuel 1808, Debreczeni Sámuel (1808/9 – 1816), Kis János (1816 – 1837), körösi Csoma József (1837-1846), Dombi Lajos (1847.05.09 – 1871.06.12), Kozma Ferenc (1871.12.06 -1894.04.25), Bod Ferenc (1895.03.08 – 1903.02.18), Zöld Mihály (1904.06.06 – 1908.12.13), Nagy Béla (1909.08.01 – 1910.01.02), Pálúr Miklós (1910.05.22 – 1948.07.31), Virág Károly (1948 – 1949), Tatár Mihály (1949 – 1958), Dr. Horváth László (1958 – 1960), Püsök József (1961.01.01 – 1999.04.30), Szász Bálint Róbert (1999.08.01 - ).

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill