Zilahi Református Egyházmegye

Szilágyszeg

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  Szilágyszeg

Szilágyszeg, Szilágy megyében, a Szilágy-patak mellett, Szilágycsehtől délre (5 km) fekvő település. A megyeközpont Zilahtól mindössze 29 km a távolság. A szomszédos Désházával, Menyővel, Nyírmonnal és Nagyszeggel alkot egy községet.

            A falu neve a Szilágy-patak és a szeg főnév összetétele.

            A falu nevének első említése 1329-ből származik Zylagzegh alakban. Majd 1334-ben Zylag, 1377-ben Scyladzeg, 1492-ben Zylagh Zeg, míg 1577-ben Szilágyszeg formában.A

            A szilágyszegi egyház keletkezési éve 1649. Papjai közül elsőként Kémeri János ismeretes, aki 1631-től szolgál a gyülekezetben.  A XVII. Században később, Désházával társegyház lesz. 1869-től újra önálló egyház.

            Első kőtemploma eredetileg a templomtéren állt, melyet a nagy romladozás és pusztulás miatt a hívek adakozásából 1751-1753 között teljesen újjáépítenek, majd 1809-ben bővítenek. Így hajója 10 m. hosszú, 5 m. széles lesz. A kicsiny templomhajóban 92, karzatán 30 ülőhely van. Régi, 1760-ban öntődött harangját elnyelte az első világháború. A templomnak először faharanglábja, majd fatornya épűl (1879). 1908-ban a templom kijavíttatott, bádoggal lett fedve, új mennyezetet kapott. 1909 építés alatt van a templom jelenlegi tornya, melynek magassága 12 m. 1926-ban, a régi, elvitt harang helyett, új nagyharang öntettetett a hívek közadakozásából (Öntötte Klein Oszkár CUGIR-ban). Az 1855-ből való kisharangot, 1986-ban újraöntik. A templomnak egy bejárata van, magassága 6 m. Mennyezete fehérre festett kazettákból áll, a kazetták közepén 6 ágú aranyozott csillag. A szószéket Oláh János T.E. úr építtette, koronája jellegtelen, szürkére mázolt: "Készítette Isten dicsőségére a világháborúban elesett Kis Géza emlékére Kis Károly az Úrnak 1937-ik esztendejében." A régi Úrasztalt "Készítette Árkosi Benkő Elek 1912 október 1-én", míg a négyszögű újabbik – "1990- A Szilágyszegi konfirmandusok adománya." Régi, pedálos harmóniumának eredete 1917 október 31-re vezethető vissza. Külön beépített, templomi orgonája nincs.

            Klenódiumai a XVIII és XIX századból valók.

            A régi papilak helyett 1899-re új épül, mely aztán iskolaként is szolgál. 1986-ban Nagy József idejében átalakításokat eszközöltek.

            A teplomot kivül-belül tatarozták 1986-ban. Sipos András tiszteletes idejében (1992 okt.1 – 2016 febr. 1) épül fel az új istálló, új modern lelkészi lakás, valamint majdnem befejezésre kerül az egyházközség templom és parókia alatti telkére épülő, szinte monumentálisan nagyra tervezett, Iszákosmentő Központ, melynek működése, illetve beindítása még várat magára.

            2016-ban a templom kivül-belül ismét renováltatik, a közvetlenül mellette fekvő gyülekezeti imaterem, szintén megújul.

            A Szilágyszegi Református Egyházközség jelenleg 170 lelket számlál.

            Szilágyszegen szolgáló lelkipásztorok (1631-2016 között):

                        Kémeri János (1631-1637), Náprádi Gergely (1637-1651), Szekeresi Mihály (1651-1681), Décsei Sámuel (1681-1688), Helmeczi Miklós (1688-1692), Csehi F. Mihály (1692-1719), Kergyesi Demeter (1719-), Szentmihályfalvi Nagy istván (1750 körül), Debreceni Miklós (1771-1821), Szabó László (1821-1850), Szabó Lajos (1850-1856), Ferenczi Gyula (1869-1915), Sipos Endre (1910-1911), Papp Márton (1911-1912), Dávid György (1915 IV-XI), Papp Márton (1915-1922), Pálffy István (1922-1923), Szabó Pál (1923-1925), Kőpeczi Károly (1925-1929), Bitay Zoárd-Lóránd (1929-1930), Nagy Mihály-Péter (1930 VII-XI), Kőpeczi Károly (1930-1932), Kiss Jenő (1932-1934), Bíró Zoltán (1934-1947), Papp Márton (1947-1951), Tőkés Emil (1952-1953), Versényi Sándor (1954-1956), Benkő Lajos (1957-1958), Nervol János (1958-1959), Kulcsár János (1959-1967), Szabó Dénes (1968-1973), Székely Ferenc (1973-1978), Kiss Zoltán (1978-1979), Józsa Ferenc (1979-1981), Fazakas László (1981-1982), Nagy József (1982-1986), Fülöp János (1986-1993), Sipos András (1992-2016 febr. 1), Paniti-Teleky Zoltán (2016 febr. 1-től beszolgáló)

           

           

 

 

 

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill