Zilahi Református Egyházmegye

Zilah-Belváros

Zilah- Belváros

 

            Zilah Erdély és Partium határvonalán, az Erdélyi- szigethegység északnyugati nyúlványához tartozó Meszes hegység lábánál helyezkedik el, a Zilah patak jobb és bal partján. A várost átszeli az E81 jelzésű európai út.

            A településen feltárt leletek tanúsága szerint ősi idők óta lakott terület volt. AnonymusGesta Hungarorum című művében megemlíti, hogy a honfoglalás idején Tétény (Töhötöm/ Tuhutum) és fia Horka a hódításaik során Ziloc-ig jutottak. A város első írásos említése egy peres ügyben a Váradi Regestrumban fordul elő1220-ban (villa ZILOCH). Előfordul még 1246-ban curtispontificalesZijlac, 1281-ben és 1318-ban Zylah, 1344-ban Zilach, 1473-ban oppidumZylah, 1750-ben Ziloch, 1601-ben Zila névalakban. Népiesen Zilaj. A város német neve: Waltenberg, Zillenmarkt, Zillermarkt. Románul először 1808-ban említik Zilahu, Zalahu, 1850-ben Szilaju formában. 1970-ig Zălau, napjainkban Zalău a hivatalos neve.

            Az első, templomról szóló írásos említés 1246-ból való, amikor IV. Béla király a várost az erdélyi püspökségnek adományozza, és megbízza a tatárdúlás során tönkrement templom újjáépítésével. A későbbi, egyhajós, gótikus stílusban épített templom már csak a szentélyt őrzi a régiből. Ebben a formában lett református templommá, 1527 táján Derecskei Demeter reformátori munkássága révén. A 1715-re újjáépítik, majd 1780-ban oldalhajókat építenek az északi és déli falakhoz. Nyugati irányba meghosszabbítják a főhajót és 1797-ben megépül a ma is álló torony, a régi megrongálódott helyére. A századok során a zsindellyel fedett templom többször is a tűz martalékává válik. 1903-ban a városi tanács a falakon megjelenő öles repedések miatt életveszélyessé nyilvánítja a templomot, és megtiltja az istentiszteletek tartását a falakon belül. A gyülekezet elhatározza a templom lebontását, és egy új építését.

            A régi templom bontását 1904. július 11-én kezdték el. Az új templom építésére négy tervpályázat érkezett, amelyek közül a Szabolcs Ferenc és Papp Gyula „Trinite” jeligéjű mellett dönt az építtető bizottság. Az ünnepélyes alapkőletétel 1905. március 26-án volt. Az első istentiszteletet 1906. október 28-án tartották. A templomszentelés 1907. szeptember 22-én volt, amelyen jelen volt Bartók György püspök, és a Kolozsvári Teológia tanári kara. A templom három egyforma méretű hajóból áll, amelyek hosszanti tengelye 120 fokban metszi egymást. A központi kupola, illetve a hajókkeresztboltozata, valamint a körbefutó karzat tizenhárom pilléren nyugszik. Az északi és déli portikusban karzatfeljáró van. A toronyaljban, valamint a két másik hajó oromfalán található a három főkapu. Az orgona a nyugati oldalon, a szószék a keleti karzatot kettéosztó pillérre épült. Az Úr asztala- 1885-ből- a hajók tengelyének metszéspontjában van, a templom közepén. Erre a pontra orientálódnak a padok is. 1500 ülőhely van. A hajók egyenkénti tengelyhossza17,5 m,szélessége 18 m, magassága 9 m, a kupola magassága 13,5 méter. A torony alapterülete 7 x 6,2 m, magassága 35m.Az orgonát Országh Sándor készíti el, az orgonaszekrényt a pécsi AngsterJózsef tervei alapján építik. A szószék és koronája a budapesti Mayböhm cégnél készültek. A déli karzaton található három mészkőbe vésett színes dombormű. A város címere, körirata: „S.MICH.ARCHANG.ZILAHY VARASSA CZIMERE 1569” illetve a Szava és Bikfalvi, valamint a Kiss és Sarak családok címerei, 1715-ös datálással. A régi harangok: 480 kg-os kisebbik harangot 1912-ben a gyülekezet öntette újjá saját költségén. Felirata: „Jertek imádjuk az Urat!” Eredetileg Matolcsi György és Sámuel, és feleségeik öntették 1704-1724-ben. A nagyharang 900 kg-os, amelyet 1913-ban helyeznek el a toronyban. Felirata: „Magasztaljátok az Urat! Erre hívogat ez a harang, amit Czell Lőrinc főgondnok öntetett a zilahi református egyház részére 1912-ben. ”Az említett két haraggal együtt egy használaton kívüli 40 kg-os kisharangot, 1917. március 8-án hadi célokra rekvirálnak . Ez utóbbi felirata: „ A.D. 1604 Maguk költségén újraöntették Szép Sándor és felesége Orbán Erzsébet 1818”. Jelenleg négy harang lakik a toronyban. A nagyharang 1125 kg-os felirata: „Isten dicsőségére öntetett. A zilahi ref. templom 50 éves jubileuma emlékére a hívek adományából az Úrnak 1956-ik évében október 31-én. Tebenned bíztunk eleitől fogva.” A kisharang 800 kg-os, felirata: „Inhonoremdeifusa anno 1717 exmanaEcclref Zilah et S.D. Sam. G. Matoltci dere D. Ste. Enyedi et conj. Anoc Z. Matoltci 2 dono 1760 dere G. D. JóUdvarhelyi et conj. Judithal Mihály 3-io ao 1819 dere S. D. Francisci Kiss et conj. HinTetuvivosvocomortuoplango. JudithmeLadislausLazar de Tasnád”. Az egyik kicsi harang 120 kg-os, felirata: „Öntötte Takács Lajos 1902. Andrásovszki Efraim Kolozsvárt” illetve a másik 50 kg-os, felirata: Zilahi privált Tímár társul. költségéből öntetett az 1926-ik esztendőben 1933-ban ismét öntette a zilahi Tímár Ipartársulat. Öntötte Andrásovszki Efraim Kolozsvárt. A toronyban 4 számlappal ellátott, jól működő toronyóra van. Felirata: Müller János óragyár Budapest. Javította Bíró Miklós 1924.

            A gyülekezet lélekszáma: 3.300. A három zilahi gyülekezet tulajdonát képező ingatlanok: Kálvineum- egyházi, kulturális központ, szórványkollégium, valamint két óvoda épület. A gyülekezet tulajdonában egy 1661-es kiadású Váradi Biblia, XVII. századi klenódiumok, XVIII. századi úrihímzésű terítők található.  

Lelkipásztorok:

Kisdobszai Dániel(1595, esperes),Válaszúti Pál(- 1604), Keresztszegi (Keresszegi) Herman István(1616- 1630, esperes, 1629-1641 Tiszántúli püspök), Jenei G. István(1636), Szalárdi Mihály (-1641), Tasnádi István (1642- 1644), Zilahi János(-1643), Váczi Péter (-1643),Tótfalusi P. István(1644-1650, esperes),Széki Miklós (1649-), Bátai (Bitai) György(1665-1672),Kézdivásárhelyi (Vásárhelyi)Matkó István(1666 körül),Keresztúri Györgyöt(-1669), Miskolczi Márton (1671), Szőnyi N.István (1672), Felvinczi Sándor (1675, esperes), Borsai Ferencz (1678–1679), Divéki János (1678-1687), Szathmári P. János (1700 előtt), Békéssy János (-1689),Debreczeni Fóris István(1688-1711, esperes), Filkei János(1700-1708), Árvai András (-1712), Békési István (1712), Bodoki István (1712), Zoványi P. György(1712- 1758, esperes, 1728- 1757 Tiszántúli püspök), Dézsi (Désy) Zsigmond(1719-1724), Bikfalvi Zsigmond (1725-1742), Vajasdi Mihály(1745- 1769), Mohai János (1769-1783), Zoványi György (1766-1787), Katona Imre (1783-1792), Bethlendi János (1788-1826, esperes), Polgári Márton (1792-1830),Beke Sámuel (1828-1836), Fogarasi István (1832-1873, esperes), Verestói (Verestóy) Cséri Sándor (1837-1869), Magyarósi István(1870-1908), Révai Pál (1874-1877), Kónya László (1879-1898), Szilágyi Lászlóval (1899), Kádár Géza (1903-1936), Dr. Mezei Mihály (1937-1939), Köblös Endre (1940-1970, esperes), Kalló Gyula (1948-1968), Nagy Ernő (1968-1972, 1978-1980), id. Adorján Kálmán (1972-1978, 1990-1997), Székely István (1980-1990), ifj. Adorján Kálmán (1991-1998), Ruzsa István (1998-2000), Püsök Sándor Csaba (2000-).

 

 

 

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill