Zilahi Református Egyházmegye

Zilah-Fenyves

Zilah-Fenyves

 

A Zilah-Fenyvesi Református Egyházközség egyházkerületünk egyik legfiatalabb gyülekezete. 2000-ben alakult, amikor az Egyházkerületi Közgyűlés életbe léptette a kánon azon előírását, amely szerint egy gyülekezet lélekszáma nem haladhatja meg a négyezres létszámot.

Az együttélés szabályainak megállapítása után egymás mellett, egy templomban- a Zilahi Református Nagytemplomban - él a belvárosi és fenyvesi gyülekezet.

Gyülekezetünk közösségépítési alapelve az, hogy az embereket Jézus Krisztushoz vezessük. Ennek megvalósításában két, egymással szorosan összefüggő irányt követünk: a földi ház és a lelki ház építését.

           

A földi ház építése.

A három zilahi református gyülekezet szövetségében részt vállalunk a közösen kezelt értékeink gondozásában, gyarapításában. Ilyen közös ügyünk a Kálvineum, a Kraszna utcai és a templom melletti óvoda, a visszakapott és még visszaszolgáltatásra váró egyházi földterületek és a református a temetők.

A földi ház területén Isten iránti hálával gondolunk gyülekezeti gyarapodásunkra is. Sikerült felújítani a parókiát, a lelkészi hivatalt és gyülekezeti termet kialakítani. A Nagy ház, jelenleg kántori lakás,eltartási szerződést útján került egyházközségünk tulajdonába. A XIX. század végén épült Nyárádi házat, jelenleg lelkészi lakást,Amerikába szakadt honfitársunk adományozta a gyülekezetnek.

           

A lelki ház építése.

            A megalakulástól eltelt több mint másfél évtizedlegfontosabb munkája és eredménye a közösség építése volt.

A templomi igehirdetési alkalmak megtartása melletta gyülekezeti belső mag kialakulását és megerősödését szorgalmaztuk. A gyülekezet belső magja több kisközösségből áll és krisztusi életével hat a gyülekezet egészére és a környező világra.

A következő igehallgató és szolgáló közösségeink vannak: a presbitérium, a nőszövetség, a kórus, a családos bibliakör, a női kör, ababa-mama kör, nyugdíjasok bibiliaórás közössége, a vasárnapi imaközösség, az ifjúsági csoport, konfirmálók közössége, a mandolin zenecsoport, a vasárnapi iskolai csoport, a cserkészcsapat. Gyülekezetünk kezdeményezésére megalakult a DiakóniaKeresztyénAlapítványZilahiFiókszervezete.

Az építkezést, a szolgáltot Isten megáldotta és ennek eredményeként gyülekezetünk lélekszáma nem apadt az elmúlt 15 évben. 2017 január 1-én 2.042 lelket számlálunk.

 

A gyülekezetben szolgáló lelkipásztorok

Bogdán Zsolt 2000 -

Szabó József 2007 - 2009

Berke Eszter 2009 - 2011

 

Józsa Ferenc 2011 - 

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill