Presbiteri képzés Szilágysámsonban

A Zilahi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége és a Zilahi Református Egyházmegye közös kezdeményezésével presbiteri képzés indult a Zilahi Református Egyházmegye presbiterei számára.
Nagy hiányt igyekszik pótolni a képzés: a Szentírás, hitvallásaink, egyháztörténelem ismeretének hiányait. Illetve segíteni szeretne azoknak a presbitereknek, akik szívesen kapcsolódnak be a gyülekezeti munkába, misszióba.

Ebben a munkában folytattuk a szomszéd egyházmegyék rendjét. Ők a Sárospataki Teológiai Fakultás segítségével fogtak neki ennek a munkának.
Egyházmegyénkben 28 gyülekezet van. A jelentkezés 25 gyülekezetből érkezett be. A házigazda gyülekezet presbitereivel együtt végül mintegy 165 presbiter jelent meg a képzésen.

A képzés a házigazda Szilágysámsoni Református Egyházközség tulajdonában levő kultúrotthonban lett lebonyolítva.
Az alkalom 11 órakor kezdődött (romániai idő szerint) Szász Bálint Róbert esperes lelkipásztor áhítatával. Az áhítat alapigéje: 1.Thessz.2,13. Három üzenetet, gondolatot fogalmazott meg:

 • Örömünk, vígasságunk árulkodik arról, hogy mi az igazán fontos számunkra. Melyek az értékeink – megmutatja. Van olyan ami maradandó örömöt ad?
 • Pál öröme: hogy a tesszalonikai testvérek hitre jutottak. Hitre jutni öröm: itt a földön, de fenn a mennyben is!
 • Éppen ezért öröm az Isten igéjével való foglalkozás is. Jó példa erre a 119.zsoltár is. Legyen örömünk ezekben az alkalmakban!
 • Ezután Dr. Fodor Ferenc előadásait hallgatták meg a jelenlévők. Előadása a Biblia újszövetségi részéhez kapcsolódott. Az evangéliumokban leírt egyetlen örömüzenetet ismertette, kitérve az evangélisták írásainak a jellegzetességeire. Ugyanakkor kiemelve ismertetett egy-egy nehezebben érthető bibliai részt. A jelenlévők nagy figyelemmel követték az érdekfeszítő előadást.

  Ebéd után – amely szintén a kultúrotthonban lett felszolgálva – D. Szabó Dániel (az MRPSZ tiszteletbeli elnöke) ismertette az Úr örök missziói tervét, úgy ahogyan az megvalósult az évszázadok alatt. Szokott, gazdag stílusa, versidézetei színeztek az amúgy is érdekfeszítő, emlékezetes előadást.

  Végül Nt. Pásztor Gyula előadását követték a hallgatók, aki az anyaszentegyház bibliai fogalmát, megnevezéseit hozta közelebb a presbiterekhez. Jó volt ezt hallgatni, mert sok félreértés kapcsolódik az anyaszentegyház fogalmához.

  Végezetül a Ráday Pál által szerzett éneket (Ó, irgalmas Isten) tanulták/ismételték el a jelenlévők, a helyi kántor, Szász Erzsébet vezetésével.

  Az alkalom imával zárult, valamint hívogatással a többi alkalomra is.

  Szász Bálint Róbert – esperes