Presbiteri képzés Szilágypanitban

A megyénken 2020-ban indított presbiteri képzés harmadik alkalma egy Zilah melletti faluban, Szilágypanitban lett megtartva. Ide is mintegy 160 presbiter jelentkezett. Ismét a Sárospataki Teológiai Akadémia tanárai tartották az előadásokat.
A képzésen hallgatott előadások a házigazda gyülekezet templomában lettek megtartva. Az ebédet a helyi gyülekezet presbiterei főzték és a presbiterfeleségek szolgálták fel a gyülekezet tulajdonában levő szépen felújított kultúrotthonban.
Az képzés Szilágyi Zoltán helyi lelkipásztor áhítatával kezdődött. Az áhítat alapigéje: 1.Thessz.4,9-12 Az elhangzott üzenetek a gyakorlati, cselekvő keresztyén életre tekintettek.

 

  • A hívő élet nem csupán a ma megéltekre tekint, hanem következményeiben kihat a holnapra.
  • A hitet gyakorolni kell, szolgálni, ugyanis amit Krisztustól tanultam, annyit ér, amennyit gyakorolni tudok belőle.
  • Mi az ami az életemben ennek föle kerekedik? Lássam tisztán.
  • Feladatunk: csendes életet folytatni.
  • Mindez becsületbeli dolgunk. Krisztussal szembeni becsületről van szó…

Fekete Károly, a Presbiteri Szövetség megyei elnöke köszöntötte az egybegyülteket. Kiemelte: egyetlen megtartó ismeret van, az evangélium. Ebben kell elmélyülnünk.

A Sárospataki Teológiai Akadémia megjelent tanárai mellett, külön köszöntötte Dr. Vicián Miklóst, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnökét.

Dr. Vicián Miklós köszöntőjében a Presbiteri Szövetség vezérigéjét emelte ki (Luk.14,17), ezzel együtt beszélt arról a kegyelemről, hogy Isten országa a magyar nép számára is kész van. Bíztatott minden presbitert, hogy szolgáljunk a lemaradozók felé.

Dr. füsti Molnár Szilveszter, a Teológia rektora hitismereti előadást tartott: a Heidelbergi Kátét, egyházunk hitvallását ismertette.
Kiemelte: különösen fontos a hit ismerete korunkban, amikor miden lehetséges, nincsenek abszolút értékek és úgy élünk, mintha mindennek nem lenne következménye. Hitvallásunk azért érvényes mert Isten igéjére épít, abból meríti az igazságokat.

A H.K. 21. kérdés feleletére alapozva beszélt arról: mi a hitvallás, ill. mi a hit, az igaz hit.

Ezek után bemutatta a káté hármas egységét: bűn-megváltás-hálaadás. Külön értéke a hitvallásnak a személyes és őszinte hangvétel a bűnnel kapcsolatban, valamint az, amint a kereszt botrányát, mint a megváltás, üdvözítés egyetlen lehetséges útját bemutatja. Ezek után, ezeket ha elvégzi bennünk a megújító Szentlélek, lehetséges a hálaadásból fakadó keresztyén életód: a gyülekezet közösségében, imádkozó engedelmes életben.

Végül külön aláhúzta azt a fontos igazságot, amit a megigazulásról tanít a 60. káté. Békességünk a hitharcainkban, hogy hit által Istenünk olyannak fogad el, mint az ő Fiát.

Az ebéd után D. Szabó Dániel, az MRPSZ tiszteletbeli elnöke beszélt ismételten Istenünk megváltó tervéről, a misszióról, amint az kibontakozott a történelem folyamán a népek között. Külön hangsúlyt helyezett a Kínában folyó misszió bemutatására.

Végül Nt. Pásztor Gyula lelkipásztor előadását hallgatták meg a jelenlévők az igeolvasásról és igeértésről.

Ennek az alkalomnak is záró eseménye a Pünkösti Apor által vezetett énektanulás volt.

A következő alkalom helyszíne Magyargoroszló, febr.29.-én.
Szász Bálint Róbert – Esperes ZRE