2019 egyházmegyei ifjúsági tábor

A megszervezendő tábor kiváló lehetőség és alkalom arra, hogy az egyházmegyében levő gyülekezetek fiataljai találkozzanak, baráti kapcsolatokat alakítsanak ki, valamint egymás hite által épüljenek.
Tapasztalatunk alapján azt mondhatjuk, hogy egyházmegyénk gyülekezeteiben mozgalmas élet folyik a fiatalokra nézve.
Célunk elsősorban az, hogy ifjainkat az egyház életébe minél inkább bevonjuk, hitükben építsük, olyan közösséggé formáljuk, amely maradandó és példamutató.

Ehhez nélkülözhetetlen olyan programokat szervezni, ahol együtt lehetünk több napon keresztül és lehetősség van akár az előadások, akár a csoportbeszélgetések, akár a közösségépítő játékok által arra, hogy egymást jobban megismerjék és lelkiekben épüljenek, testvéri közösségé formálódjanak. Fontosnak tartjuk, hogy fiataljainknak e modern-digitális virtuális világban, élő, személyes, reménységünk szerint maradandó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, amely fontos jelentőséggel bír egyházmegyénk életére nézve.

Táborunkban a konfirmandus korosztálytól egész 20-25 éves korosztályig lesznek jelen a fiatalok. Olyan munkatársakkal, lelkipásztorokkal, teológusokkal, illetve szakemberekkel tesszük mindezt, akik szívükön hordozzák ifjaink jövőjét, hitbeli fejlődését.

Az tavalyi ifjúsági tábor témája: TEMPLOMBAN?!, azaz Testem a Szentlélek temploma-e? Ennek keretén belül hallottunk a boldogság, szerelem, szexualitás, házasság, paráznaság témáiról, amelyekről reméljük, hogy nagy érdeklődést keltettek a fiatalok körében. Úgy gondoljuk, hogy ezekben a témakörökben is egyházunk kötelessége a fiatalok felvilágosítása, hogy ne a világ rossz példája szerint éljenek, hanem Isten terve és rendje szerint. Esetleges nehézségek abban mutatkozhatnak meg, hogy a résztvevők nehezen fognak megnyílni, erről beszélni egymás előtt. Reménységünk szerint a tábor által nyújtott lehetőségek: közösségépítő játékok, közös éneklések, filmnézés, kirándulás, tábortűz, imaközösségek, áhítatok, előadások, kiscsoportos vagy akár személyes beszélgetések segíteni fognak a vár
eredmény elérésében.

Beszámoló

Idén, a Zilahi Református Egyházmegye fiataljaival Hidalmás területén ismét egy felejthetetlen táborozást tölthettünk el. Táborunk július 3 és 29 között zajlott le. Elsődleges célunk az volt, hogy egymást a fiatalok jobban megismerjék, maradandó kapcsolatot alakítsunk ki egymással. Mindezt úgy, hogy közben egyre jobban megismerjünk a minket szerető, rólunk szüntelen gondot viselő Atyánkat és Istenünket, valamint egyházunkat.

Örömmel mondhatjuk, hogy az együtt töltött hét nem volt hiábavaló. Különös gondot fordítottunk arra, hogy az előadások, tanítások mellett nap mint nap helyett biztosítsunk a közösségépítő játékoknak és tevékenységeknek. Hogy jól induljon napunk, minden reggel egy néhány perces tornával kezdtünk. Ezt követően finom reggeli várt minket. A délelőttök folyamán sokat énekeltünk, előadásokon vettünk részt. Az előadások során egyházunk tanítását és a fiatalokat érintő pikáns kérdéseket igyekeztek előadóink interaktív módon megértetni és elmélyíteni bennük. Természetesen a kiscsoportos beszélgetések arra is lehetősséget adtak, hogy az előadás gondolatmenetét tovább folytatva még inkább megnyíljanak egymás előtt és elmélyedjenek az aznapi témában. A kiscsoportos beszélgetéseket követően ízletes és bőséges ebéd várta a résztvevőket. Majd pedig 2-3 órás csendidő következett, amely során lehetősség volt a pihenésre, pingpongozásra, tollasozásra, futballra, hintázásra, társasozásra és ehhez hasonló játékokra. Délután a játékok, közösségépítő tevékenységek vették kezdetét. Fiataljaink elmondása szerint a kedd délutáni „Hidalmás Tour” közösségépítő játékunk igazi kaland volt számukra, melynek során a falu különböző területein sok minden egyéb mellett sor került tyúkok, békák megfogására, a falu legfrissebb ifjú házaspárjával, elárusítónőivel való interjú készítésre, a Bibliából való felolvasásra és imádkozásra a falubeliekkel, és még sok más ehhez hasonló feladat végrehajtására. Szerda délutánján a keresztyén bűvészetet tekinthettük meg előadásban, melyre pozitívan reagáltak a fiatalok. Ugyanilyen jókedvvel indultunk neki a csütörtök reggel is, amikor kirándulni indultunk a táborlakókkal Nagybányára, illetve a Máramarosban levő Sujorra, ahol libegős élményben volt részük. Nagybányán első rendben a történelmi múzeumot tekinthették meg a fiatalok, minek után szabadon sétálhattak az óváros területén csodálva a régi épületek, ásatások értékét. A kirándulás során bőséges ebédre is sor került a felsőbányai „Amicul” étteremben. Ebéd után Sujor felé indultunk, ahol kb. egy 15 perces libegős felvonásban volt részük a fiataloknak az 1000 méteres tetőre. Ezek után haza fele tartott utunk, vissza a tábor területére ahol finom vacsorával várták a táborozókat. Péntek délután szabad program következett 17 óráig, ami után élő koncertet hallgathattak a fiatalok a DICSÉR BAND vezetésével. Az esték során napi élmények elmesélésére, filmnézésre és tábortűzre is sor került. Szombati napon Úrvacsorai közösséggel zártuk a tábor eseményeit.

Nyári táborunk a vártnál sikeresebben zárult le. Úgy a résztvevők, mint a szervezők, önkéntesek, előadók egyaránt nagyon jól éreztek magukat. Egy héten keresztül együtt voltunk, közösséget építettünk, Teremtőnket jobban megismertük, csodálatos tapasztalatokat, emlékeket szereztünk. Reményeink szerint ennek folytatása lesz továbbra is, hisz meglátásunk az, hogy továbbra is nagy igény van az ilyen együttlétekre. Nagyon fontos, hogy az itt élő fiatalokban a magyar nyelvű táboraink szervezése által egyre inkább magyarságtudatot ébresszünk. Erre pedig kiváló alkalmak az ilyen önismereti, csoportépítő, de nem utolsó sorban hitmegerősítő táborok, együttlétek.