Belmisszió, külmisszió

Minden évben megszervezzük az egyházmegyei nőszövetségi találkozót, késő ősszel, novemberben. Ezek a találkozók nagy népszerűségnek örvendenek, egyre többen vesznek részt, az utóbbi években folyamatosan nőtt a résztvevők létszáma, 200-nál többen is voltunk a legutóbbi találkozón. A találkozó közös istentisztelettel kezdődik, meghallgatunk, aztán megbeszélünk egy előadást, mindig hívunk egy vendégelőadót. Beszámolunk a nőszövetségi munkáról, megbeszéljük az anyagi ügyeket, végül a házigazda nőszövetség, gyülekezet jóvoltából ebéddel zárul a találkozó.
A megyei nőszövetség felvállalta a református külmisszió rendszeres támogatását, évente kétszer küldünk adományt, hogy a Szabó házaspár missziós szolgálatát fenntartsuk. Az adományok részben az őszi találkozó perselypénzéből, részben az egyes nőszövetségek hozzájárulásából tevődnek össze. Közbenjáró imádságainkkal lélekben erősítjük veszélyek között szolgáló testvéreinket.
A megyei találkozó mellett szükségét éreztük, hogy kisebb találkozókat is tartsunk, ezért néhány éve, tavasszal kisköri nőszövetségi találkozókat is szervezünk, a zilahi egyházmegye három kisrégiójában. Március első hétvégéjén tartjuk meg a kisköri találkozókat, ezek keretében megünnepeljük a Keresztény Nők Világimanapját. Ez jelenleg a legnagyobb, az egész világra kiterjedő ökumenikus mozgalom, egy imalánc, ebbe kapcsolódunk bele mi is. Ezek a találkozók egyre népszerűbbek, szívesen és szép számban vesznek részt az asszonyok.
Jó lehetőségek ezek a találkozásra, a feltöltekezésre, úgy, hogy közben távoli országokba utazhatunk lélekben, megismerhetjük az ott élőket, velük együtt imádkozhatunk, és átélhetjük, hogy bár nagyon különbözőek vagyunk, de mind Krisztus népéhez tartozunk.
Az imanapi istentiszteleteken összegyűlt perselypénzt, ami szép összeget tesz ki minden évben, elküldjük egy közös számlára, ebből a Világimanapi Bizottság támogatja a szervező ország keresztényeit. Adományainkkal, és imádságainkkal is a külmissziót segítjük.
A kisköri találkozókat minden évben más gyülekezetben szervezzük. Kezdetben a már működő, szervezett nőszövetségek vállalták, de mostanra eljutottunk olyan gyülekezetekbe is, ahol nem volt hivatalos, megalakult nőszövetség. Az előkészületek során több gyülekezetben is megalakult a nőszövetség, mindannyiunk nagy örömére. A kisköri találkozók megerősítik a házigazda nőszövetséget, jó hatással vannak az egész gyülekezetre, hiszen sokan részt vállalnak a szervezésben, presbiterek, fiatalok, gyermekek, gyülekezeti tagok.
A világimanapi istentiszteletek bizonyítják a nőszövetségi tagok bátorságát, szolgálati készségét, hiszen a szervező asszonyok, fiatalok és idősek, tevékenyen részt vesznek az istentiszteleten, igét, imádságot olvasnak fel, együtt imádkoznak, közösséget vállalnak távoli országok keresztényeivel.
Nőszövetségeink részt vesznek minden évben a nyári, nagy kerületi találkozókon, vállalva az utazást, a fáradságot, de mindig erőt nyerünk az előadásokból, a közös úrvacsorázásból.
A legújabb helyzetben, amikor nem lehet találkozni, amikor a templomokat be kellett zárni, létrehoztunk egy egyházmegyei nőszövetségi csoportot, ahová rendszeresen feltöltünk egy verset, egy imádságot írunk hozzá, és egy képet, egy helyi fotós felajánlásaiból. Ilyen módon próbáljuk tartani a kapcsolatot egymással, és a léleknek egy kis felüdülést, vigasztalást, bátorítást nyújtani.