Jövőre való tekintettel… – Kerületi szinten – ifjúsági

Visszatekintés

A Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség – továbbiakban KRISZ, elfogadja a 1855-ös világkonferencián elhangzott Párizsi Alap kijelentését, ami így hangzik – Célunk: Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint; az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.

A KRISZ, az ökumenikus és nemzetközi jellegű YMCA, – melynek első magyar szervezete 1883-ban jött létre Budapesten, Keresztyén Ifjak Egyesülete, KIE néven, majd az 1920. jún 4. utáni politikai változások kényszerhelyzetében 1921. ben megalakuló Erdélyi Ifjúsági Keresztyény Egyesület, IKE, – alapértékeit magáénak vallja.

A KRISZ önmagát, a 1991- ben újjáalakult Királyhágómelléki IKE egyenes ági örökösének és az Erdélyi Egyházkerület kebelén működő Erdélyi IKE testvér szervezetének tekinti.

Jövőkép

A 2020, február 11-12. én Szatmárnémetiben tartott KRISZ tanácskozáson, a következő CÉL-t fogalmaztuk meg, melyet Isten segítségével és tevékenységének végzésével kíván elérni, megvalósítani:
Hogy “a református ifjúság életét és gondolkodását az evangélium határozza meg.”
Ennek érdekében, az Evangéliumra és a Szentháromság Egy Istenre tekivtve a következő munkakköröket jelöljük ki:

I. Szolgálni és szolgálni tanítani.
II. Élni és élni tanítani.
III. Örömben élni és örömmel szolgálni

I. Szolgálni és szolgálni tanítani.

Célunk eléréséhez három éven keresztül 20-20 (ha már kettőezerhúsz van) azaz 60 fiatalt szeretnénk az egyházmegyéink ifjúságából munkatársnak kiképezni, s a majdani munkát velük együtt végezni. A képzéseket legkorábban 2020 nov-dec kezdenénk de valószínübb, hogy csak 2021 jan- feb.-ban. 4 hosszúhétvégét tervezünk a képzésekre. A kiképzett munkatársakat majd a nyári táborokban és egyéb rendezvényeinken vetnénk be.
A MUNKATÁRSKÉPZÉS mint “új” program elem kerül be a KRISZ éves programjai közé.

II. Élni és élni tanítani.

A KRISZ vonzáskörébe került fiatalok remélhetőleg Krisztus vonzásában lesznek és maradnak. Fontosnak tartjuk, a követést és a mentorálást, hogy azok akik hitre jutnak, megragadjanak, megmaradjanak és növekedjenek. Jézus a nyilt mezőn mikor az este közeleg s a tanítványok kérik, hogy bocsássa el a tömeget mert éhesek, így szól: ADJATOK NEKI TI ENNI! Reménykedünk, hogy Jézus Krisztus segítségével, erejével és Lelkével, az szem,ünk láűttára ujjászületetteket tudjuk majd táplálni.
Az életre nevelés programjai közé soroljuk, a vetélkedőket, jó értelembeni versengéseket. Akár testi akár szellemi vagy hitismereti alkalmaink jók lehetnek arra, hogy a résztvevők hitben lélekben Isten és emberek előtti kedvességben növekedjenek. Ilyen meglevő progjamjaink:
Lélek – Bibliaismereti vetélkedő
Értelem, szellem – Egyháztörténeti vetrélkedő
Test – Egyházkerületi Ifjúsági Sportnap
A megyei táborok és csendesnapok… tematikája mindhárom tárgykörhöz kapcsolódik

III. Örömben élni és örömmel szolgálni

Fontosnak tartjúk, hogy mind a szolgálatunkat, mind az életünket öröm szőjje át és határozza meg. Az olyan programokkal, mint a Krisztusra hangolva ezt az örömöt szeretnénk megélni és átadni.

Ifjúsági életről nagyjából ennyi. Majd lehet válogatni.

Tisztelettel,
Kis Bálint, Magyargoroszlói lelkipásztor / ifjúsági előadó.