„Nincs itt, hanem feltámadt”

Olvassuk : Lukács 24,1-12

 • Örömhír

Információ, illetve hír-túltengésben élünk. Alapvető fontosságú: szelektálni, kiválasztani. Különben belefulladunk, vagy kialakul az a kényszerképzet: lemaradtam valamiről, az életről… Az életből kimaradtam. Tehát választunk: ez rám tartozik, érint – ez pedig nem.

Az örömhír amit hallottunk: régi. Igaz, 2000 éves. De ma is hathatós és erős. Erő és hatalom az üdvösségre. Sőt! A szentírók azt állítják –nem alaptalanul, hiszen ők is emberek, kipróbálták – az egyetlen örömhír! És ezt egy „független hírforrás” erősítette meg: Isten maga az angyalain keresztül! És a legnagyobb, legalapvetőbb dilemmámban hoz örömhírt: élet és halál kérdésében. Bizonyára ez mindenkit érint… Téged is.

János apostol így összegezi a lényeget:” Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.”(Ján.20,31)

Itt van egy másik alapvető igazság: a hithez tények szükségesek. Ige. Sőt, Pál apostol szerint az Ige az ami hallóvá tesz- lelki értelemben. (Róma 10,17) Érintettségemet bizonyítja.

 • Tények

Igen fontos: 1.  az apostolok a feltámadást elmondva tényeket ismertetnek, nem elképzeléseiket, saját filozófiájukat. Amit olvashatunk, azok nem saját gondolataik, vagy képzeletük eseményei. A „feltámadás” nem egy szófordulat, vagy metafora: tény. 2. ezeket a tényeket úgy sorolják el – mert csak így tehetik – ahogyan látták és átélték. Ahogyan mi is: egy eseményt amit átéltünk, azt a saját perspektívánkból tudjuk elmondani. Ahogyan megéltük. Ezt teszi a négy evangélista is.

   Igen fontos ez: hogy a hitünk ne emberek bölcsességére épüljön, hanem az Isten hatalmára. (1.Kor.2,5). Melyek ezek a tények?

 1. Jézus, az Isten Fia, akit megfeszítettek, meghalt, eltemették.
 2. Harmadnap, azaz a hét első napján feltámadt.
 3. Asszonyok, követői, jöttek a sírhoz igen korán fűszerszámokkal.
 4. A követ elhengerítve (súlya: 1-3 tonna) találták, azaz a sírt nyitva. Holott katonák is őrizték és le volt pecsételve…
 5. A sír üres volt, csak a leplek és a kendő volt benn.
 6. Az asszonyok teljesen tanácstalanok voltak és féltek.
 7. Angyalok jelenését látták, akik magyarázattal szolgáltak.
 8. Az asszonyok hirdették a hallottakat, de nem hittek nekik.
 9. Péter és János – akik kijöttek a sírhoz – mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok mondták.
 10. Mária Magdaléna látta először az Urat, aztán az apostoloknak is megjelent.

Ezek azok a tények amelyekből az apostolok, a tanítványok az életük árán sem engedtek. Ez a tény volt az, ami egészen más emberré tette őket (ld. Péter ). Az élő Jézus munkálkodik!

 • Még egy tény…

Az asszonyok teljesen tanácstalanok voltak…   Nem erre készültek. Ilyet még nem tapasztaltak. Hogy a sír üres? Holott a holttest tisztátalanná tesz.. De az őrök? Miért maradtak itt a leplek, ha elvitték? Nem illik bele semmiféle gondolkodási rendszerbe. Kérdéseik voltak, de válaszok nélkül. És sajnos ugyanilyen képet mutatott a társaság többi része! Ezek mi vagyunk, tanítványok. Jaj nekünk! De ugyanilyen a világ is az élet és halál kérdésében: kérdésekkel, válasz nélkül.

De vegyük észre: mindig így van ez, amikor Isten maga avatkozik bele az események menetébe! Lásd: Jákób esete a lajtorjával, a testvérek József előtt, Mózes a csipkebokornál, Zakariás pap a templomban, vagy éppen Mária Názáretben… Az Úr Isten munkája, megváltó műve minden emberi értelmet felülhalad! Imádni kell, leborulni előtte! (Róma 11,33-36)

 • Még nagyobb kegyelmet ad…

De az Úr nem hagyta/hagyja az övéit tanácstalanságban, félelmek és kétségek között. Ezért szólt angyalain át, aztán ezért jelent mag az Úr Jézus maga. Kijelent, emlékeztet az ő igéjére, szavára. Igen: vissza az igéhez. „Mert meg van írva!”  Ez a hívő élet különleges ajándéka. Örüljünk neki, adjunk érte hálát és éljünk vele. Mert ami a hithez, vígaszhoz szükséges, azt mind elmondta Urunk! Van válaszunk!

És:  egy „apróság”. Észrevettük, hogy az, ami a legnagyobb tanácstalanságot, rémületet okozta, ami a végletekig fokozta ezeknek a megpróbált embereknek a szenvedéseit és gyötrelmeit („elvitték az én Uramat…”) az lett a kimondhatatlan öröm forrása? „Feltámadt, nincsen itt!”

Hát ez a Jézus feltámadásáról szóló örömhír munkája…

És éppen így, az az utolsó naptári nap, az életünk utolsó napja, Jézus Krisztus által nem a rettegésnek lesz a napja, hanem a valódi, kimondhatatlan, dicsőült örömnek!

Halleluja! Ámen