Énekelni Jó, együtt énekelni még jobb!

A Zilahi Református Egyházmegye egyházzenével, és egyházzenészekkel foglalkozó oldalát olvashatod.

Az alábbiakban néhány gondolatban szeretném bemutatni, hogy kik is az egyház zenei szolgálattevői, és mi az ő legfőbb feladatuk.

A kántor, magyar szóval egyházzenész felekezetének istentiszteletein a liturgikus eseményeket zenével kíséri és vezeti, ill. egyházközségével, gyülekezetével kapcsolatos egyéb rendezvényeket szervez, zenével kísér.

Az egyházzenész gyülekezetének zenei életében alakítólag vesz részt. Ellátja a felekezetének megfelelő istentiszteleten az egyházzenei szolgálatot, az egyházi ének és zene tanítását, vezetését, kíséretét, a gyülekezet kórusával rendszeres próbákat tart és fellép. Az istentiszteleti alkalmakon a gyülekezet énekét és az énekkart orgonán kíséri, és azt a liturgikus szabályoknak megfelelő önálló hangszerjátékkal gazdagítja.

Egyik legfontosabb eszköz, amivel dolgozik, a templomi orgona és az énekhangja.

Ezen az oldalon lehetőség szerint, olyan anyagokat szeretnénk elérhetővé tenni, amelyek segíteni fogják az egyházzenészek mindennapi szolgálatait.

Nem utolsó sorban, igyekszünk majd hírt adni az eddig megtörtént, valamint az ezután szervezendő zenei eseményekről.

Pünkösti Apor zenei előadó