Szórványközpont

A Hidalmási Szórványközpontunkban évente mintegy 1500 látogató fordul meg: olyanok akik egy-két éjszakát töltenek el nálunk (pl. a Mária-út zarándokai –természetesen ők csupán szállást és étkezést kérnek), de olyanok is, akik néhány... Bővebben »

REFORMÁTUS ÖRÖKSÉGÜNK KÉPEKBEN, KÖNYVEKBEN

     A  program megvalósult Magyarország Kormányának a támogatásával.         2017 a reformáció 500 évfordulója. Szerettük volna bemutatni képekben és könyvekben református örökségünk tárgyi emlékeit: a szilágysági úrasztali textíliákat, kegytárgyakat – mindazokat az úrasztali... Bővebben »

1Móz 41, 37-57 / Mt 13, 44-52

1Móz 41, 37-57 József Egyiptom felügyelője lesz 37Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének. 38A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? 39Józsefnek pedig ezt mondta... Bővebben »

1Móz 41, 1-36 / Mt 13, 36-43

1Móz 41, 1-36 József megfejti a fáraó álmait 1Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó azt álmodta, hogy ott áll a Nílus mellett. 2Ekkor a Nílusból hét szép és kövér tehén jött elő,... Bővebben »

1Móz 40 / Mt 13, 31-35

1Móz 40 József álmokat fejt meg a börtönben 1Történt ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk, az egyiptomi király ellen. 2Megharagudott azért a fáraó a két főemberre, a főpohárnokra... Bővebben »

1Móz 39 / Mt 13, 24-30

1Móz 39 József Potifár házában 1Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember: Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. 2De az ÚR Józseffel volt, ezért szerencsés ember... Bővebben »

1Móz 38 / Mt 13, 10-23

1Móz 38 Júda és Támár 1Történt abban az időben, hogy Júda elvált testvéreitől, és csatlakozott egy adullámi emberhez, akinek Hírá volt a neve. 2Ott meglátta Júda egy kánaáni embernek, Súának a leányát, felségül... Bővebben »

1Móz 37 / Mt 13, 1-9

1Móz 37 József álmai 1Jákób is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt: Kánaán földjén. 2Ez Jákób nemzetségének a története: Amikor József tizenhét éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő... Bővebben »

1Móz 36 / Mt 12, 38-50

1Móz 36 Ézsau nemzetsége 1Ez Ézsau, azaz Edóm nemzetsége: 2Ézsau Kánaán leányai közül vett feleségeket: Ádát, a hettita Élón leányát és Oholíbámát, Aná leányát, aki a hivvi Cibón leánya volt, 3meg Boszmatot, Izmael leányát,... Bővebben »

1Móz 35 / Mt 12, 31-37

1Móz 35 Jákób Bételben 1Isten ezt mondta Jákóbnak: Indulj, menj föl Bételbe, és telepedj le ott! Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elől! 2Jákób ekkor azt mondta... Bővebben »