1Móz 32, 23-33 / Mt 12, 1-8

1Móz 32, 23-33 Jákób tusakodása 23De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóleányát és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. 24Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amije... Bővebben »

1Móz 32, 1-22 / Mt 11, 20-30

1Móz 32, 1-22 Jákób követeket küld Ézsauhoz 1Reggel fölkelt Lábán, megcsókolta unokáit és leányait, és megáldotta őket. Azután elment Lábán, és visszatért lakóhelyére.2Jákób is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. 3Amikor Jákób... Bővebben »

1Móz 31, 22-54 / Mt 11, 7-19

1Móz 31, 22-54 Lábán Jákób után megy 22Lábán csak harmadnap értesült arról, hogy Jákób elment. 23Akkor maga mellé vette hozzátartozóit, és hétnapi járóföldön át üldözte, míg utol nem érte Gileád hegyvidékén. 24Isten azonban eljött... Bővebben »

1Móz 31, 1-21 / Mt 11, 1-6

1Móz 31, 1-21 Jákób elhagyja Lábánt 1De Jákób meghallotta Lábán fiainak a beszédét, akik ezt mondták: Elvette Jákób mindazt, ami apánké volt, az apánkéból szerezte minden gazdagságát. 2Lábán arcán is látta Jákób, hogy... Bővebben »

1Móz 30, 25-43 / Mt 10, 29-42

1Móz 30, 25-43 Jákób meggazdagodik 25Történt, hogy miután Ráhel megszülte Józsefet, Jákób azt mondta Lábánnak: Bocsáss el engem, hadd menjek haza a szülőföldemre! 26Add ki a feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked! Hadd... Bővebben »

1Móz 30, 1-24 / Mt 10, 16-28

1Móz 30, 1-24 1Amikor Ráhel látta, hogy ő nem szülhet Jákóbnak, féltékeny lett Ráhel a nővérére, és ezt mondta Jákóbnak: Adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok! 2Jákób megharagudott Ráhelre, és így szólt:... Bővebben »

1Móz 29 / Mt 10, 1-15

1Móz 29 Jákób Lábán házában 1Jákób azután útnak indult, és elment a keleten élő népek földjére. 2És látta, hogy egy kút van a mezőn, és három juhnyáj heverészik mellette. Abból a kútból szokták... Bővebben »

1Móz 28 / Mt 9, 27-38

1Móz 28 Izsák Lábánhoz küldi Jákóbot 1Ekkor Izsák hívatta Jákóbot, megáldotta, és ezt parancsolta neki: Ne végy feleséget a kánaáni leányok közül! 2Indulj, eredj el Paddan-Arámba, anyád apjának, Betúélnek a házához, és ott... Bővebben »

1Móz 27, 34-46 / Mt 9, 18-26

1Móz 27, 34-46 Ézsau bánata és haragja 34Amikor meghallotta Ézsau apja szavait, hangosan és igen keservesen fölkiáltott, és azt mondta apjának: Áldj meg engem is, apám! 35De ő ezt felelte: Öcséd álnok módon... Bővebben »

1Móz 27, 1-33 / Mt 9, 9-17

1Móz 27, 1-33 Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Amikor Izsák megöregedett, és annyira meggyengült már a szeme, hogy nem is látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut, és így szólt hozzá:... Bővebben »