Presbiteri képzés Szilágyerkeden

A Zilahi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége és a Zilahi Református Egyházmegye közös kezdeményezésével indult presbiteri képzés második alkalma a Tövishát egy kis falujában, Szilágyerkeden lett megtartva. Valaha zsákfalu, ilyenkor járhatatlan utakkal. Most azonban, az aszfaltozott úton 161 presbiter utazott e kis, de lelkes gyülekezetbe, ahol a Sárospataki Teológiai Akadémia tanárai tartották az előadásokat. Ők is korán indultak, hogy megérkezzenek a Szilágyságba.

A képzés a házigazda gyülekezet szépen felújított, jól fűtött templomában lett megtartva. Az ebédet a helyi gyülekezeti tagok készítették el és szolgálták fel a gyülekezet tulajdonában levő közösségi házban.
Az alkalom 11 órakor kezdődött (romániai idő szerint) Balázs Zoltán helyi lelkipásztor áhítatával. Az áhítat alapigéje: 1.Tim.2,5-8. Az elhangzott üzenetekből:

 • Feladatunk: embereket menteni. Erre lettünk elhíva és elküldve. Ne kerüljön semmi ez elé.
 • Pál apostol ökumenikus imahéten is látott szép példája mutatja az utat.
 • Szolgálatunk nem a kioktatás, vagy az ítélkezés. Hanem mint jóllakott koldusok mutatjuk, hogy kinél van az élet kenyere.
 • Ezért neki növekedni kell, így lehetünk mi egyre kisebbek
 • Most az ideje a Krisztussal való töltekezésnek, hogy ebből merítve szolgálhassunk.
 • Dr. Enghy Sándor előadása az Ószövetségről szólt. A Biblia születésének titkát járta körül. Azt a titkot, hogy az örökkévaló Isten szól, ez megfogalmazást nyer a szentírók által, és ez az információ érkezik el hozzám az olvasóhoz, vagy hallgatóhoz. Ez a kommunikáció csodája. És a teremtés csodája is, mert így lettünk értelmes aggyal teremtve. De igazából én magam, mint Isten gyermeke kell jellé, üzenetté legyek. Engem olvas a világ. Ez után szólt a kánon kialakulásáról, a bibliai könyvek születéséről, fordításáról (bibliai könyvek száma, stb.) és arról, hogy a teljes Szentírás egy, és egy üzenetet tartalmaz az ember megváltásáról Jézus Krisztusban.
  Végül pedig az őstörténeteket mutatta be, hangsúlyozva, hogy bár nem riportkönyv, de kijelentés az emberi lét legfontosabb kérdéseiről.
  D. Szabó Dániel (az MRPSZ tiszteletbeli elnöke) ismertette az Úr örök missziói tervét, ahogyan arról az Írás bizonyságot tesz, valamint röviden azt, hogy hogyan valósult meg az egyház történetében.
  Beszélt arról az evangéliumi áttörésről, amely a XX. Században Afrikában, Ázsiában és Indonéziában valósult meg.
  Különösen részletesen beszélt a Kínai misszióról, a kommunista párt egyházzal szembeni magatartásáról.
  Hangsúlyozta: az Úr számunkra is tartogat munkát. Mind a roma kisebbség, mind az egyre ellenségesebb Európa felé.
  Nt. Pásztor Gyula az anyaszentegyház küldetéséről, a megbízatásunkról és az ebből fakadó szolgálatokról beszélt. Ennek négy területe van:

 • A közösség gyakorlása
 • Igehirdetés, tanúságtétel
 • Katekézis
 • Diakónia
 • Végezetül a 117.Zsoltárt és a 402. dicséretet tanulták meg a jelenlévők Pünkösti Apor, egyházmegyei zenei előadó vezetésével.

  Az alkalom imával zárult, valamint hívogatással a többi alkalomra is.

  A következő képzés időpontja: február 15. Helyszíne: Szilágypanit.
  Szász Bálint Róbert – Esperes ZRE