Beszámoló az egyházmegye zenei életéről

A Zilahi Református Egyházmegye 24 anyaegyházból áll. Ezek közül 21 gyülekezetben végeznek szolgálatot kántorok, 16 gyülekezetben egész normás besorolás szerint. A fennmaradó gyülekezetekben beszolgálók végzik a zenei szolgálatot. A kántorok végzettsége megoszlik, nagy többségük egyházmegyei vizsgával rendelkezik. 12 egyházközségnek van kórusa, e mellett a Zilahi Református „Wesselényi” Kollégium is rendelkezik kórussal és zenekarral.

Az egyházmegye zenei életének legkiemelkedőbb pontja az egyházmegyei kórustalálkozó volt, amelyet Szentháromság vasárnap délutánján rendeztünk meg a Völcsöki református templomban. A kórustalálkozók évről-évre egyre színvonalasabbak, de változatlanul nem az egymással való versenyzés a céljuk, hanem az egymás megismerése és az együtt éneklésnek az öröme. Minden kórustalálkozónak van egy kötelezően megtanulandó éneke, melyet a kórusok együtt énekelnek el, valamint kötelező egy zsoltárt is elénekelni. Az egyházmegyében összesen kb. 350 kórustag van. A kórusok összesen kb. 90 gyülekezeti szolgálatot végeztek (de vannak olyan gyülekezetek is, ahol szinte minden vasárnap szolgálatot végeznek a templomban, a kántort segítve az énekek megtanításában és éneklésében).

Rendhagyó módon, Pünkösd II. napján volt megtartva a Szilágypaniti egyházközségben a gyerekkórusok és gyerekzenekarok találkozója (ezen a ponton szeretnénk buzdítani azon gyülekezeteket, ahol van ilyen tevékenység, hogy aktívan vegyenek részt az ilyen összejöveteleken).

Még egy kiemelkedő zenei rendezvénynek lehettünk részesei az egyházi év utolsó vasárnapján az immár hagyományos „Öröméneklésen”, amelynek házigazdája a Zilah-Ligeti egyházközség volt. Ez volt a második alkalom, amit közösen a szilágysomlyói egyházmegye gyülekezeteivel tartottunk meg. El szeretném oszlatni azt a tévhitet, hogy csak kórusok vehetnek részt az ilyen rendezvényeken, mert az összejövetelekre minden énekelni szerető gyülekezeti tagot várunk mindkét egyházmegyéből.

Szomorú események is beárnyékolják az idei évünket:

Január első napjaiban kísértük utolsó földi útjára Major János nyugalmazott Zilah-Belvárosi kántor testvérünket, aki 36 éven keresztül szolgálta hűségesen gyülekezetét.

A koronavírus miatti teljes leállás magával vonja, hogy az idei évre tervezett egyházmegyei kórustalálkozók sajnos elmaradnak (legalábbis az első félévben).

Köszönöm a türelmüket, és kérem az Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a beszámolómat.

Pünkösti Apor-Miklós, zenei előadó